Čtení

Včera při čtení jsem zjistila, že pouze 5 dětí si přečetlo text z čítanky. Některé děti čtou velmi špatně. Je třeba, aby četly denně a to nahlas. Ve vyšších ročnících dostanou text a budou plnit úkoly. Pokud si text přečtou pomalu, nestihnou plnění úkolů. Prosím, dbejte na přípravu dětí.