Matematika

Stále soupeříme s písemným násobením a dělením. Všechno troskotá na neznalosti násobilky. Prosím, aby děti každý den trénovaly písemné násobení, dělení, sčítání i odčítání. Ze známek z prověrek na písemné dělení nedělejte závěry, je to jen malá známka, informativní. Výsledná známka rozhodně nebude z průměru známek.