Spolek rodičů

Spolek rodičů při ZŠ Volyně
Spolek rodičů úzce spolupracuje se školou, spolupodílí se na řadě aktivit.  V záložce Spolek rodičů při ZŠ Volyně se lze dozvědět více o konkrétní spolupráci a o využívání finančních prostředků, se kterými Spolek hospodaří. Většina peněz je ze členských příspěvků, pro školní rok 2022/ 23 vybíráme příspěvek na žáka 180,- Kč, bude stržen ze školní pokladny. Děkujeme všem rodičům za podporu Spolku.