Informace 6.2.

  1. Dětem jsem do mailu poslala pozvánku do literárně výtvarné soutěže. Každý se může zúčastnit. Je to obzvlášť výzva pro nadané děti.
  2. Začali jsme probírat jednotlivé vzory podstatných jmen. Učivo je to velmi obtížné. Zatím máme probraný rod střední a děti teorii zvládají perfektně. Ovšem v praxi, při pravopisných cvičeních, mají obtíže. Pošlu vám do mailu nějaká slovní spojení, na procvičení. Diktát zatím psát na vzory podstatných jmen nebudeme. Napíšeme ho, až probereme všechny vzory rodu středního a procvičíme. Prosím, aby děti psaly opravy a to důsledně/někteří dosud nedělají/. Do závorky ať vždy napíšou vzor podst. jména podle kterého se skloňuje. Stejně tak /je VS nebo není VS…/Pokud si s opravou sami nevíte rady, každé ráno jsem ve škole od půl sedmé a děti mohou přijít na doučování nebo si jenom napsat opravu.
  3. V učebnici na str. 56 mají krásný přehled všech vzorů středního rodu, zalaminujte jim okopírovanou tabulku a děti mohou tabulku používat i při diktátech a pravopisných cvičeních. Já mám kopírování a laminování velmi omezené. 🙁
  4. Pokud je vaše dítě vyšetřené v PPP, mělo by samo používat tyto pomůcky, psát diktáty „ob větu“ … Pokud má dítě nějakou poruchu, je to práce především pro vás. Nemohu těmto dětem stále kopírovat sčítací tabulky, stovkové tabulky…a učit je, co je to „ob větu“. A hlavně každý den s těmito dětmi soustavně pracovat. Ve třídě mám jednu maminku, která se s dítětem soustavně připravuje, pracuje s ním nad rámec povinností a věřte mně, jsou vidět veliké pokroky. I samo dítě už nechce žádné úlevy a má radost z dosažených výsledků.