Spolek rodičů

Vážení rodiče,

ke dnu 6. února bude dětem ze školní pokladny stržena částka 180,- Kč. Jedná se roční členský příspěvek do Spolku rodičů (dříve SRPŠ). O hospodaření s penězi rozhoduje Spolek rodičů, hradí  například odměny a cestovné na různé soutěže, přispívá na některé akce školy apod. Více se o čerpání dozvíte na webové stránce školy v záložce Spolek rodičů při ZŠ Volyně. https://zsvolyne.cz/spolek-rodicu-pri-zs-volyne/ds-1020/p1=1020

Přeji příjemný den

Krumlová