Spolek rodičů

Vážení rodiče,

ke stržení 180,- Kč ze školní pokladny (roční členský příspěvek do Spolku rodičů) dojde až v pondělí 13. 2. 2023. Před jeho stržením jsme na naše webové stránky doplnili informace od Spolku rodičů, kde se dovíte, proč je spolek zřízen, na co všechno se z vybraných peněz přispívá a další podrobnosti. Vše najdete pod tímto odkazem:

https://zsvolyne.cz/spolek-rodicu-pri-zs-volyne/ds-1020/p1=1020

Martin Punčochář