Úkoly pro chybějící 30.11.

Český jazyk

Do školního sešitu přepsat vyjmenovaná slova po L a naučit se je zpaměti

PS str. 29 cv. 1, 2

pravopisná cvičení psát stále – pouze na papír

Matematika

Dokončit 2. díl pracovního sešitu

Čtení

Čítanka str. 62,63