Shrnutí – třídní schůzka

  1. Stav učiva – vyjmenovaná slova děti zvládají, občas dělají chyby, stále doma, prosím, procvičovat. Stačí chvilka, ale často. Stačí i ústně při činnostech doma. Dohlédněte na opravy v sešitech, opravit slovo a odůvodnit proč …Diktáty budu dávat už na známku, budou to jen slova, spojení, věty, které jsme psali v pravopisných cvičeních. Násobilka – většina dětí zvládá – stále opakujte a utvrzujte. Počítat rychle a správně. Všem moc děkuji za domácí přípravu s dětmi. Vím, že to není snadné, ale je to nutné. Určitě se vám to vrátí, věřte. 🙂
  2. Vánoční stromeček obstará paní Boňko – děkujeme. Děti si mohou dávat dárky, samy se domluví mezi sebou. Prosím, abyste dohlédli, aby každý kdo slíbí, dárek přinesl nebo poslal /v případě nemoci/.
  3. Mikuláš budou dělat deváťáci, peklo bude venku, jednotlivé třídy půjdou ven .
  4. V pondělí po testování půjdeme na faru s krabicí od bot /děkuji všem, kdo jste krabici naplnili a pomohli zabalit/, pak budeme mít adventní snídani. Děti se samy domlouvaly, kdo přinese nějakou dobrotu.
  5. Děkuji za krásné věnce paní Punčochářové a Kovářové. Jsou nádherné.
  6. Děkuji paní Jirouškové za ochotu. Zajistila by besídku v kulturním domě v Čepřovicích. Napište mně své názory. Buď sem nebo do notýsku. Mně osobně se do toho nechce. Pro mě je to „z ruky“ a děti to mají nacvičené ve třídě, museli bychom to alespoň jednou zkusit „nanečisto“. Můj návrh je: natočit na video a poslat na mail, jarmark nechat na Velikonoce. Ještě zkusím v pondělí přemluvit pana ředitele, jestli by to nemohlo být ve škole. Víc jak 100 by nás přece nabylo… 🙂
  7. Pokud byste se mnou chtěl někdo mluvit osobně, napište nebo zavolejte a domluvíme se na setkání ve škole nebo jinde.