Úkoly pro chybějící 26.11.

Český jazyk

PS str. 28

v pondělí bude diktát cv. 3 str. 28

Matematika

PS str. 58,59, 63

Čtení

Čítanka str. 60,61