26.3. – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 72

Písanka str. 37

Matematika

PS str. 20 – cv. 1 – vyznač dráhu podle čísel od 0 do 20

cv.2 – samy děti přečtou zadání a samostatně malují daný počet geometrických tvarů

Prvouka

PS do str. 35 cv. 3 na straně 35 dělat nemusíte / ale můžete/