Archiv pro den: 6. 3. 2020

Informace

  1. Článek, který měly děti na dnešek číst, četly opravdu moc pěkně. Při čtení doma, prosím, dbejte, aby děti na konci věty klesly hlasem, pokud je tam tečka. Pokud je na konci věty otazník, naopak, hlas zvedají. Všechny děti to umí, jenom na to občas při čtení zapomínají.
  2. Nakopírovala jsem jim pracovní list na rozlišování b, d. Přes víkend ať ho děti doplní. Učivo je pro ně velmi obtížné, některé děti si tato písmena pletou i ve vyšších třídách. Oni znají pomůcku na rozlišení pomocí pěstiček. Sevřou a řeknou si slovo „bedna“. Sevřené ruce – levá ruka je písmeno b a pravá ruka je písmeno d. Doma trénujte rozlišování těchto dvou písmen i mimo nakopírovaný pracovní list.
  3. Prosím, pište mně dobu čtení na poslední stránku notýsku.
  4. Celý týden jsme měli ve třídě dvě praktikantky. V naší třídě se jim líbilo, chválily děti jak jsou vychované. Samozřejmě mě to moc těší. Potažmo to snad těší i vás, rodiče. Dovolila jsem děvčatům, aby s dětmi při TV zahrály s dětmi nějaké hry. Dětem se to moc líbilo a i já jsem se poučila, naučila jsem se hru „Na bejky“. Děti byly nadšené, ale některé děti si stěžovaly, že je bolí kolena. Pokud je kolena bolela, nemusely hrát, ale opravdu hráli všichni s nadšením. 🙂 Tak snad nějaké mazání. 🙂