Archiv pro den: 25. 3. 2020

25.3. – úkoly

Český jazyk

Budeme se věnovat upevňování hlásky a písmene g. Čtěte staré texty, pište diktáty, kde se objeví písmenko g.

Matematika

Stále upevňujte sčítání a odčítání zpaměti. Procvičujte číselnou řadu 0 – 20. Opakujte před, za, hned před, hned za…

Pracovní činnosti

Ukliďte si svůj koutek nebo pokojíček.

Do fotogalerie jsem dala vypočtené příklady „Cirkus“, které byly v rubrice “ Navíc…“ Všechny příklady vypočetla Sašenka a vypočetla je dobře. Mám z toho velikou radost, protože zmínila, že ty příklady byly lehké. Příklady byly obtížné, musela logicky myslet. A příklady dělat vůbec nemusela. Proto mě to velmi potěšilo. Prostě ji matematika baví.