18.3.2020 – úkoly

Český jazyk

Slabikář str. 68 -upevnit nové písmenko, číst staré texty, svoji knihu

Psaní – diktát vět z písanky, opis nějakého textu ve Slabikáři

Matematika

Sčítat a odčítat do 10 zpaměti, dokončit MM

Pracovní činnosti

Práce se stavebnicemi 🙂

Dnešní den budeme věnovat opakování a utvrzování učiva. Je krásně, jděte se s dětmi někam projít do přírody. Někam, kde nejsou lidé. Určitě to všem prospěje. Moc děkuji rodičům Nelinky, kteří mně včera , musím říct v noci, přivezli roušky, které sami vyrobili a nevzali si žádné peníze. Děkuji, děkuji. Také děkuji dětem, které stále posílají pozdravy, obrázky. Vždycky mně to zvedne náladu. Dokonce se ozývají i rodiče z mé minulé třídy a ptají se na to, jak se mně daří. Je to opravdu potěšující. Také i „bývalým“ rodičům děkuji.Zjistila jsem, že někteří stále chodí na můj web. Je to milé.