Archiv pro měsíc: Listopad 2019

Informace

Dneska jsem dětem rozdala čtecí karty. Nechte si je doma, je to pro děti, které dobře čtou, aby se nestalo, že ve Slabikáři to už umí zpaměti. Dávejte jim kontrolní otázky, jestli textu rozumí. Kontrolní otázky jsou vpravo dole na čtecí kartě. Pokud dítěti dělají obtíže čtení slov, vraťte se k ŽA. Slabiku musí přečíst vcelku. Nesmí si ji hláskovat potichu. Čtěte několikrát denně, samozřejmě pouze chviličku / max. 10 minut/, pak ať si děti jdou hrát a za hodinu je opět vezměte na čtení. Číst se plynule naučí pouze pravidelným čtením. Nesmíte jim čtení neodborným přístupem znepříjemnit. Čtěte větu Vy, větu dítě. Udělejte jim ze čtení zábavu. Rozstříhejte věty, slož mi je…. Já čtu, udělám chybu, najdeš ji? Určitě vymyslíte více věcí.

Ze psaní mají dneska dlouhý úkol, rozložte jim ho do 3 dnů.

Dneska jsem měla naplánované dát pero dvěma chlapcům, kteří se snaží. Ale proto, že dnešní úkol měli neúhledně napsaný, tak jsem jim ho nedala. Ale mají podmínku, když napíšou pěkně dnešní úkol, dostanou ho v pondělí.

22.11.

ČJ

Slabikář do str. 7

Písanka do str.25

M str. 57 – tvořit slovní úlohy – Maminka měla doma jednu holčičku a jednoho kluka. Kolik dětí měla dohromady? Příklad, znázornit na číselné ose, řešení Dávejte jim otázky: Co nám znázorňuje na číselné ose vybarvený jeden dílek, co nám znázorňuje číslo jedna v příkladu….. Děti musí příklad, znázrnění, odpověď celou větou pochopit, ne to dělat automaticky

21.11.

ČJ

Slabikář str. 7

Písanka str. 23

M

PS str. 56 cv. 1 – vypočti a výsledek napiš křečkovi na bříško

cv. 2 – do modrých čtverců doplň správné řešení, v červených čtvercích škrtni to, co je špatné řešení

MM str. další ? nemám doma knížku, napíšu zítra

Shrnutí třídní schůzky

 1. Stav učiva – ve všech předmětech jsme tak týden v předstihu, pouze ze psaní jsme pozadu, měli bychom psát do druhé písanky. Chci, aby děti psaly raději toho méně a pěkně. Nevidím v tom problém. Důležitá je kvalita.
 2. Mikuláš je 5.12., dělají ho deváťáci, vybírám 50 Kč.
 3. 16.12. jdeme do kina na film Funy a pes. Vybírám 60 Kč.
 4. Vánoce – 17. 12. v 16 hodin bude besídka pro rodiče, děvčata by měla mít bílý obleček – budou vločky. Adventní věnec přinesou rodiče, každé pondělí budeme mít první hodinu takové malé povídání. Některé maminky slíbily i malé občerstvení. Punčochářovi slíbili stromeček, děti si přinesou ozdoby. Rodiče se dohodli, že ozdoby pak nechám u sebe na příští rok. 20.12. budeme mít celý den besídku ve třídě. Děti si budou dávat dárky. Musí se předem domluvit s kamarády. Nesmí se stát, že někdo dá tři dárky a nedostane nic. Nechávám to na vás, na rodičích, abyste se mezi sebou domluvili. Děti si mohou přinést cukroví, hrneček, čaj a cukr a já jim uvařím čaj.
 5. Při placení nějakého divadla dětem doma napište Placeno X Kč. Já jim to v notýsku jen podepíšu. Potvrzování platby mě hodně zdržovalo.
 6. Nelíbí se mně, když děti o přestávce hrají hry na mobilu. Diskuse zůstává otevřená, zapomněla jsem se zeptat, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte se zákazem používání mobilů o přestávce. Probereme příště.
 7. Všem vám děkuji za sběr papíru, baterií, za dárky do Krabice od bot. Krabice jsou zabalené a zítra je doneseme na faru paní farářce do Husova domu.
 8. Otázka školního výletu zůstává otevřená, paní kolegyně z paralelní třídy s námi na školní výlet jet nechce. Platit autobus pro jednu třídu by bylo drahé, tak se chci domluvit s paní Boškovou nebo paní Chalupovou, jeli bychom s nimi. Nebo padl návrh, že pan Lom má malý autobus. Zatím necháváme otevřené. Času je dost.
 9. Ve velké škole je „retrovýstava“. Je ve druhém patře, č. dveří 44. Srdečně vás všechny zveme.
 10. Volynští, prosím, omezte dovážení dětí do školy. Prospěje jim chůze.
 11. Ředitelské volno je 7.5.2020 a 29.6.-30.6.2020.
 12. Posunutí výuky se nekoná, 77 % rodičů s posunutím výuky nesouhlasí.
 13. Pan ředitel by chtěl rodičům vysvětlit kam směřuje naše škola a tak se rozhodl, že po Vánocích udělá takové malé „sezení“ v kině a popovídá o tom. Pokud budete mít zájem.
 14. Navštívil nás pan ředitel, děti chválil, že pracovaly samostatně, hodina byla klidná, děti uměly.
 15. Přítomní rodiče si nepřejí ze zdravotních důvodů, aby jejich děti seděly a pracovaly v tzv. hnízdech. Nepřítomní rodiče se můžete k návrhu přítomných rodičů vyjádřit.
 16. Ve třídě se mně pracuje velmi dobře, děti jsou z domova dobře vedené, cítím velkou podporu ze strany rodičů. Za to vám všem moc děkuji. Pokud byste někdo měl připomínky k mé práci, samozřejmě přijďte, ráda vás vyslechnu, všechno probereme.

Matematika

Ještě jedna připomínka k pracovnímu sešitu M na str. 52,53. Obrázky, které mají děti překreslit do čtvercové sítě jsou pro děti obtížné. Dneska jsem jim řekla, že pokud by si to chtěl někdo překreslit, klidně může. Tyto dvě stránky přeskočíme, dělat je nebudeme. Ale věřím, že některé pečlivé dítko si s tím rádo pohraje. Je to dobrovolné.

Informace

Všem děkuji za dárky do Krabice od bot. Výběr dárků je ukončen. Máme toho opravdu hodně, musíme zvětšit krabici, do krabice od bot se to všechno nevejde.

Dneska jsme také začali pracovat s abecedou z umělé hmoty. Krabičky jsou papírové, hrozí brzké zničení. Výborně to vyřešily některé maminky, které daly dětem krabičku plastovou. Destičky se tam volně položí a písmenka nebudou vypadávat. Ukážu vám to na třídní schůzce.

Připomínám třídní schůzku ve středu v 15.30.

Básničky, které jsem dětem rozdala by měly umět zpaměti. Dneska to mnozí neuměli.Pokud by se děti na to necítily, žádnou básničku by nepřednášely a to by byla veliká škoda. Na druhé straně, některé děti přednášely opravdu moc pěkně.

18.11.

ČJ Slabikář str. 4

Dneska jsme začali číst věty. Děti ať čtou slova po slabikách, vázaně, dělali jsme si obloučky pod slabiky. Slabiky ať si potichu nehláskují. Musí se podívat na slabiku a přečíst ji vcelku. Pokud jim to ještě nejde, vraťte se ke čtení samostatných slabik.

Psaní – písmeno M

M PS str. 51

ve velkém fialovém sešitu dopsat všechny číslice, které se děti učily psát 0-5