Shrnutí třídní schůzky

 1. Stav učiva – ve všech předmětech jsme tak týden v předstihu, pouze ze psaní jsme pozadu, měli bychom psát do druhé písanky. Chci, aby děti psaly raději toho méně a pěkně. Nevidím v tom problém. Důležitá je kvalita.
 2. Mikuláš je 5.12., dělají ho deváťáci, vybírám 50 Kč.
 3. 16.12. jdeme do kina na film Funy a pes. Vybírám 60 Kč.
 4. Vánoce – 17. 12. v 16 hodin bude besídka pro rodiče, děvčata by měla mít bílý obleček – budou vločky. Adventní věnec přinesou rodiče, každé pondělí budeme mít první hodinu takové malé povídání. Některé maminky slíbily i malé občerstvení. Punčochářovi slíbili stromeček, děti si přinesou ozdoby. Rodiče se dohodli, že ozdoby pak nechám u sebe na příští rok. 20.12. budeme mít celý den besídku ve třídě. Děti si budou dávat dárky. Musí se předem domluvit s kamarády. Nesmí se stát, že někdo dá tři dárky a nedostane nic. Nechávám to na vás, na rodičích, abyste se mezi sebou domluvili. Děti si mohou přinést cukroví, hrneček, čaj a cukr a já jim uvařím čaj.
 5. Při placení nějakého divadla dětem doma napište Placeno X Kč. Já jim to v notýsku jen podepíšu. Potvrzování platby mě hodně zdržovalo.
 6. Nelíbí se mně, když děti o přestávce hrají hry na mobilu. Diskuse zůstává otevřená, zapomněla jsem se zeptat, jestli souhlasíte nebo nesouhlasíte se zákazem používání mobilů o přestávce. Probereme příště.
 7. Všem vám děkuji za sběr papíru, baterií, za dárky do Krabice od bot. Krabice jsou zabalené a zítra je doneseme na faru paní farářce do Husova domu.
 8. Otázka školního výletu zůstává otevřená, paní kolegyně z paralelní třídy s námi na školní výlet jet nechce. Platit autobus pro jednu třídu by bylo drahé, tak se chci domluvit s paní Boškovou nebo paní Chalupovou, jeli bychom s nimi. Nebo padl návrh, že pan Lom má malý autobus. Zatím necháváme otevřené. Času je dost.
 9. Ve velké škole je „retrovýstava“. Je ve druhém patře, č. dveří 44. Srdečně vás všechny zveme.
 10. Volynští, prosím, omezte dovážení dětí do školy. Prospěje jim chůze.
 11. Ředitelské volno je 7.5.2020 a 29.6.-30.6.2020.
 12. Posunutí výuky se nekoná, 77 % rodičů s posunutím výuky nesouhlasí.
 13. Pan ředitel by chtěl rodičům vysvětlit kam směřuje naše škola a tak se rozhodl, že po Vánocích udělá takové malé „sezení“ v kině a popovídá o tom. Pokud budete mít zájem.
 14. Navštívil nás pan ředitel, děti chválil, že pracovaly samostatně, hodina byla klidná, děti uměly.
 15. Přítomní rodiče si nepřejí ze zdravotních důvodů, aby jejich děti seděly a pracovaly v tzv. hnízdech. Nepřítomní rodiče se můžete k návrhu přítomných rodičů vyjádřit.
 16. Ve třídě se mně pracuje velmi dobře, děti jsou z domova dobře vedené, cítím velkou podporu ze strany rodičů. Za to vám všem moc děkuji. Pokud byste někdo měl připomínky k mé práci, samozřejmě přijďte, ráda vás vyslechnu, všechno probereme.