18.11.

ČJ Slabikář str. 4

Dneska jsme začali číst věty. Děti ať čtou slova po slabikách, vázaně, dělali jsme si obloučky pod slabiky. Slabiky ať si potichu nehláskují. Musí se podívat na slabiku a přečíst ji vcelku. Pokud jim to ještě nejde, vraťte se ke čtení samostatných slabik.

Psaní – písmeno M

M PS str. 51

ve velkém fialovém sešitu dopsat všechny číslice, které se děti učily psát 0-5