Informace

Dneska jsem dětem rozdala čtecí karty. Nechte si je doma, je to pro děti, které dobře čtou, aby se nestalo, že ve Slabikáři to už umí zpaměti. Dávejte jim kontrolní otázky, jestli textu rozumí. Kontrolní otázky jsou vpravo dole na čtecí kartě. Pokud dítěti dělají obtíže čtení slov, vraťte se k ŽA. Slabiku musí přečíst vcelku. Nesmí si ji hláskovat potichu. Čtěte několikrát denně, samozřejmě pouze chviličku / max. 10 minut/, pak ať si děti jdou hrát a za hodinu je opět vezměte na čtení. Číst se plynule naučí pouze pravidelným čtením. Nesmíte jim čtení neodborným přístupem znepříjemnit. Čtěte větu Vy, větu dítě. Udělejte jim ze čtení zábavu. Rozstříhejte věty, slož mi je…. Já čtu, udělám chybu, najdeš ji? Určitě vymyslíte více věcí.

Ze psaní mají dneska dlouhý úkol, rozložte jim ho do 3 dnů.

Dneska jsem měla naplánované dát pero dvěma chlapcům, kteří se snaží. Ale proto, že dnešní úkol měli neúhledně napsaný, tak jsem jim ho nedala. Ale mají podmínku, když napíšou pěkně dnešní úkol, dostanou ho v pondělí.