Archiv pro den: 3. 10. 2019

Absence dětí

Pokud dítě chybí, snažte se, když pominou teploty, alespoň něco s dětmi udělat v pracovních sešitech. Je pro děti velice zátěžové, když přijdou po třech týdnech do školy a nemají nic dopsané. Nezlobte se, ale je neomluvitelné, když mně po třech týdnech řeknete, že jste nevěděli co máte dělat. Webové stránky jsou hlavně pro nemocné děti, aby věděly, co jsme ve škole dělali. Pokud se neumíte na web dostat, přijďte, naučím vás to. Stejně tak je neomluvitelné, že nemůžete na web proto, že máte dítě nemocné. Je to opravdu jen chvilka a myslím si, že by si tu „chvilku“ měl každý rodič najít. Tak se pak stane, že dívenka je moc smutná, protože jí maminka nedala šatičky na fotografování. Stejně tak , když se mi maminka omlouvá, že dcera neměla dneska pastelky, protože si je včera zlámala. Pokud si je zláme, musíte dohlédnout, aby si je hned ořezala nebo musíte pomoci vy. Prosím, abyste na přípravu děti dohlíželi, děti to pak ve škole velmi těžko nesou, když něco nemají, nebo když něco neví, když nejsou připraveny.

3.10.

ŽA str.21, nic jiného jsme nestihli kvůli focení, vystřihnout písmenko o, 0

Psaní str.31, 32, 4 řádky ze str. 33 – víc ne, prosím

M PS str. 23 – pokud to děti nemají – nedopisujte

Čtení čísel 1 – 10, které číslo je před, za, číselná řada vpřed, vzad

Prvouka až do stránky, kde je cesta do školy a dokreslení semaforů a značek. Pracujte podle instrukcí dole pod obrázky.

Fotografování. Děti byly moc hodné a ukázněné. Sám pan fotograf se divil a nabádal je, aby alespoň trochu zlobily. Takovéhle nabádání se zase „nelíbilo“ mně.:)