Informace

Čtení slabik nám už šlo lépe než včera. Některé děti doslova excelovaly ve čtení slabik. Zítra bych chtěla dát už někomu pero. V matematice sčítáme a odčítáme na prstech nebo na počitadle, ale hodně dětí už umí zpaměti všechny početní spoje. Přes prázdniny zkoušejte neustále příklady na sčítání a odčítání do 4. Skládejte slabiky a pište na cvičný papír diktát psacích písmen. Pokud dítě nemá upevněnou znalost některých písmen, stále dávejte diktát písmen. Např. polož malé e, velké M…..Dneska si děti dokonce rozdaly samy písanky. Některé děti totiž už čtou a tak daly hlavy dohromady a sešity si rozdaly. Doufám, že má každý svoji písanku.:)