Informace

Dneska úkoly pro nemocné nejsou, všichni byli ve škole.

Zítra děti mohou přijít v kostýmech, někteří už kostým měli dneska. Zítra se budeme učit pouze okrajově, mám pro děti připravené nějaké halloweenské činnosti a pak si také zatančíme. Ale chvilku se určitě učit budeme.

Moc děkuji všem rodičům, kteří mě stále překvapují svými nabídkami / maminka Víťi nabídla spoustu věcí na vánoční tvoření, mlsky pro děti / a výrobky, které pro naši třídu dělají / rodiče Vanesky P. – dýně, maminka Jirky J. – pečení, mlsičky/. Též děkuji paní asistentce za pečivo, které pro děti upekla. Snad jsem na nikoho nezapomněla.

Mimochodem, hnětynky máte všichni výborné, ale dneska jsem jich dostala tolik, že jestli takhle budu pokračovat, tak brzy neprojdu dveřmi. 🙂 Moc děkuji.