26.9.

Český jazyk

ŽA str. 17

Psaní str. 26,27

Matematika

PS str. 18

Prvouka

str. Ve škole při hodině a o přestávce /nevím stránku, nemám doma učebnici Prvouka/