Archiv pro den: 3. 9. 2019

Klub čtenářů

Dneska děti dostaly takovou brožurku s nabídkou koupě knih. Pokud nemáte o koupi zájem, brožuru vyhoďte, pokud máte o koupi nějaké knihy zájem,vyplňte objednávkový list /vzadu/ a pouze ten jeden list mně vyplněný přineste.

1. den

Zatím jsme se moc neučili, pouze jsme dělali organizační záležitosti. Děti měly už druhou hodinu hlad, neustále se trousily na WC. Třetí hodinu se už někteří povalovali po lavici, byli unaveni. Jsou neustále plni zážitků a nových postřehů. To ještě časem musíme trochu vyladit. Určitě se nám to povede. Všechny záležitosti s jídelnou musíte řešit v jídelně. Celkový první dojem z dětí mám velmi dobrý. Jsou milé, pravdivé, zapálené pro věc. Nemohou se dočkat, kdy už se začneme učit. Zítra už se začneme učit. Na vyučování budou potřebovat: tužku, pastelky, Živou abecedu, M 1. díl, Moje první psaní, nůžky. Hodiny bych chtěla ještě odlehčit, ale možná, že dostanou i malý úkol. Úkoly budeme označovat tečkou nebo kroužkem stránky. Zpočátku ho napíšu i sem na web.

V šatně označené 1.B by měly děti mít pytlík s bačkorami / do družiny musí mít jiný v družinové šatně /, pytlík se cvičebním úborem.

Vyzvedávání dětí

Prosím, abyste každý den čekali na své dítko v 11.25 před školou nebo ji jej vyzvedněte v jídelně. Už první den vyučování se stalo, že si pro děvče nikdo nepřišel. V takovém případě se to řeší tak, že se dítě dá do družiny. Pro rodiče je neomluvitelné, že své dítě vystaví takovému stresu. Je v cizím, zatím neznámém prostředí a jeho nejmilovanější si ho nevyzvedne. Všechny děti měly před školou rodiče. Prosím, myslete na to.