Prověrka M

Dneska dopadla prověrka z matematiky velice špatně. Většina dětí neuspěla. Trénujte matematiku-násobilku. Všichni budou mít možnost si známku příští týden opravit. Samozřejmě chválím ty děti, které dostaly jedničku. Ale bylo jich opravdu málo. Asi čtyři.