Zapomínání

Dosud jsem tolerovala zapomínání domácích úkolů, učebnic atd. Od příštího týdne budeme opět zaznamenávat kdo co zapomněl a v pololetí budu nucena /ač velmi nerada/ udělit nějaký kázeňský postih. Když 7 dětí nepřinese domácí úkol, a 5 dětí si zapomene pracovní sešit, je to práce hodně obtížná. Povinností dětí je každý den si připravit učení a vy byste jim to měli překontrolovat. Nůžky, guma, řezátko v penále by měly být samozřejmostí. Několik dětí si stále neumí opsat zadání úkolů z tabule nebo se neobtěžuje si ho zapsat vůbec. Před koncem hodiny dávám 2 minuty na zapsání úkolu do notýsku. Stejně by měly děti být před hodinou připraveny na daný předmět. Měly by mít vyndané věci na lavici. Bohužel ani to se nám nedaří. Nemluvě o tom, že někteří stále neví, kde je začátek, konec, prostředek, nahoře….. Opravdu, velmi těžko se pak v textu orientují.