Informace

Zítra bude geometrie.

V pátek bude prověrka z M na slovní úlohy méně, více. Děti budou muset napsat zápis, rovnici, řešení rovnice, odpověď. Vzory mají ve školním sešitu.

 

Netušila jsem jakou radost jsem dětem udělala úkolem ze slohu. Od rána mě atakovaly vyprávěním o jakém zvířeti psaly a co se všechno dozvěděly. Měly napsat maximálně  pět vět. Někteří napsali i dvě stránky, jak se do toho ponořili. Měla jsem z toho radost.