Velikonoční tvoření

Zdravím a připomínám, že je zítra velikonoční tvoření. Prosím, abyste si přinesli asi 40 cm dlouhou stužku. Samozřejmě jsou zvány kromě rodičů i všechny babičky. Také zveme pana Křišťana, snad mu to paní Grabmullerová vyřídila. Těším se na vás.

Informace

V současné době se trochu „pereme“se skloňováním podstatných jmen a s násobením a dělením do milionu. Děti dostávají velmi málo úkolů, skoro žádné. Tímto vás prosím, abyste s dětmi doma procvičovali jak češtinu, tak matematiku. V matematice to stagnuje někdy na znalosti násobilky. Při prověrkách děti mohou mít u sebe papír, na který si píšou mezivýsledky.

Velikonoční tvoření

Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku a s tím se přiblížil konec našich společných setkání, rozhodla jsem se po dohodě s několika rodiči, že se setkáme při velikonočním tvoření. Konalo by se 16.4. v 16 hodin. Bližší informace ještě upřesním. Všechny vás ráda uvidím, ale pokud se vám nechce tvořit, nemusíte. Je mně jasné, že budete mít spoustu práce s přípravou Velikonoc.

Aprílová škola

Stále jsem přemýšlela, jak vtipně děti vyvést aprílem. Nic mě nenapadalo až…..Prostě jsme si zahráli na aprílovou školu. Vyměnili jsme si s dětmi pozice. Já byla slušný a vychovaný žáček /i když…/a děti si mohly zaučit. Když jsem ráno zjišťovala kdo by si chtěl zaučit, hlásili se skoro všichni. Když jsem jim pak vysvětlila, že musíme v hodině něco probrat, musí si učitel udělat přípravu a sám rychle úkoly sám vyřešit, aby pak mohl kontrolovat děti, počet zájemců o učení se zredukoval. Ale musím říct, že „učitelé“ se úkolu zhostili bravurně. Některé děti vyrušovaly, nejvíce já, některé chodily na WC, nedávaly pozor…“Učitelé“ zjistili, že to učitel ve třídě někdy také nemá lehké. Je pravda, jeden učitel šikulka si na příklady vzal raději kalkulačku, aby byl rychlejší než děti. Ale to jsem nemohla ani pípnout. Myslím si, že jsme se všichni pobavili, líbilo se nám to, apríla jsme si i při učení užili. A pro mě závěr, nevím jestli dobrý nebo špatný, děti by si ve třídě samy vystačily. Pracovaly a ještě se bavily.

Čeština

Všechny vás po dlouhé době zdravím. Chtěla bych napsat pár slov ke vzorům podstatných jmen. Začali jsme brát rod mužský, vzor pán a hrad. Zatím nám vzor pán dost zamotal hlavu. Děti si musí umět rychle říct rod a pak vzor. Vzor musí umět vyskloňovat buď zpaměti nebo mohou mít na lavici přehled /málokdo ho má na lavici/. Dneska nám dělal obtíže první a čtvrtý pád vzoru pán a také třetí a šestý pád /pánovi/. Myslím si, že všechny děti to chápou, ale neumí to mnozí používat. Používání docílíme pouze neustálým procvičováním. Procvičovali jsme to na PC ve škole , děti ví kde/školákov.cz/. Je tam toho hodně, děti si to mohou samy kontrolovat. Popřípadě, pokud jste našli jiný web, podělte se s ostatními. Učivo je to pro děti obtížně, ale opravdu důležité. Časem jim dám za prověrku pouze vyskloňovat jakýkoliv vzor. Pokud jsou u některého pádu dva tvary, musí umět / a napsat do prověrky/ oba dva tvary. Pokud by některé dítě učivu nerozumělo, každý den ráno jsem k dispozici.

Rodiči, zauč si….

Dneska jsme se domluvili s dětmi, že pokud by měl někdo z rodičů zajímavé povolání nebo zajímavého koníčka, může přijít do naší třídy a jednu hodinu by nás mohl s nějakými zajímavostmi seznámit. Hodina by se realizovala v rámci PČ nebo Vlastivědy. Proto, neváhejte a pokud máte nějaké zajímavé vyprávění, přijďte mezi nás.

Poděkování

Vážení a milí rodiče. Dneska ráno mě pan ředitel informoval, že jste podali žádost o to, abych s vašimi dětmi pokračovala i v 5. třídě. Věřte mně, moc mi to potěšilo, velice si vážím vaší podpory. Třída je opravdu vzorná, přestože tam je 16 chlapců, což je v každém případě předpoklad jisté „akčnosti“ kolektivu. To, že jsou děti ukázněné je ale vaše největší zásluha. Celé čtyři roky jsem vždycky cítila z vaší strany podporu. A to je víc než polovina úspěchu. Mám svoji práci moc ráda, práce s dětmi mě neustále naplňuje. Moji radost umocňuje váš přístup ke mně. Ještě jednou všem moc děkuji a rozhodnutí samozřejmě bude na panu řediteli. Moc děkuji.