10.9.2019

ŽA str. 6, pojmenovat obrázky a slovo rozdělit na slabiky a určovat délku slabik, mají pod obrázkem tečky / krátká slabika/ a čárky / dlouhá slabika/. Ať vám ukážou jak jsme to dělali ve škole.

Psaní str. 9 – uvolnění ruky, závitnice od středu točená vlevo a vpravo

M str. 7 – vybarvování určitého počtu prvků

Chování – dneska jsem nebyla spokojená, dvě děti se o přestávce praly, někteří chodí i při hodině po třídě za paní asistentkou, při procházce některé děti neuměly držet skupinu, utíkaly mně. Prosím, abyste mně pomohli a vysvětlili jim, že se mě pořád musí držet a pokud si potřebují odběhnout, musím o tom vědět. Také na děti doma apelujte, aby se snažily na WC chodit pouze o přestávce.

9.9.2019

V ŽA nemají děti nic písemného, mají vám jen povyprávět co jsme dělali. Psaní – str. 7 – jde stále o uvolnění zápěstí, záprstí a prstů

M – Nic písemného není, zase pouze pohovořte s dětmi o činnosti při M

Třetí hodinu si děti utvořily pravidla, samy si obrázky s pravidly vybarvily.

První dvě hodiny děti ojediněle ruší, ale opravdu ojediněle. Většina je soustředěna. Ty další dvě hodiny už jsou děti unavené, proto hodinu prokládám pohádkou. 🙂

Vzkaz pro 5.B

Všechny vás srdečně zdravím. Dneska jsem se vrátila z pobytu, který mně zaplatili vaši rodiče. Ještě jednou moc děkuji. Byla jsem v Mariánských Lázních. Jsem „přeoplatkovaná“, „přemasírovaná“. Moc se mně to líbilo, užila jsem si to. Samozřejmě jsem na vás myslela a přivezla jsem vám malou sladkost. Zítra to dám paní učitelce Motlové, aby to spravedlivě rozdělila.

6.9.2019

Omlouvám se, že píšu až teď, ale o víkendu jsem byla mimo dosah netu. Děti měly za úkol pohovořit s vámi o str. 4 v ŽA a v psaní měly za úkol str. 4 Míchala maminka kašičku. Jde pouze o uvolnění zápěstí. Klidně jim dejte noviny nebo balící papír a děti ať tam dělají kruhy o různé velikosti. Z matematiky jsme dělali str. 4 v pracovním sešitu. Jde o poznávání číslic 1-5, vytváření souborů o daném počtu prvků, číselná řada 1-5. Děti by měly umět čísla 1-5, asi 2 děti číslice ještě neumí. Jde o pouhé opakování. Prosím, abyste znalost číslic docvičili. Co se týče chování, děti poměrně rychle pochopily pravidla, která musejí dodržovat. Jsou výjimky, které ještě tápou, ale myslím si, že je to jen otázka času, kdy pravidla budou dodržovat všichni.

5.9.2019

Protože už děti byly dnes unavené, učili jsme se pouze dvě hodiny. Při češtině jsme pracovali s ŽA, děti vám mají všechno povyprávět. A při psaní jsme dělali klikatou čáru. Jednoho dráčka mají za domácí úkol. Při matematice jsme už počítali do pěti. Je potřeby, aby všechny děti měly desky na číslice a nastříhaná čísla pouze 1-5 a tečky 1-5. Autíčka jsme nedodělali, doděláme zítra, nedodělávejte. Třetí hodinu jsme si hráli se stavebnicí. Některé děti mají málo kostiček, nejde skoro nic z nich postavit. Děti, které mají celou novou stavebnici SEVA mají mnoho možností něco postavit. Rodičům moc děkuji. Budeme se snažit kostičky nepoztrácet. No, a poslední hodinu jsme se dívali na pohádku.

4.9.2019

  1. Děti dnes dostaly přehled kroužků do kterých se mohou přihlásit. Pokud nemáte o kroužek zájem, vyhoďte papír s nabídkou, pokud máte zájem vyplňte a přineste do školy.
  2. Prosím, všechno podepisovat. Už došlo k záměně bot, nebyly podepsané. Kontrolovala jsem boty a většina je podepsané neměla. Podpisy na věcech by měly být čitelné na první pohled, spoustu podpisů jsem hledala postranně, uvnitř stavebnice…
  3. V penále by mělo být: tužky, guma, řezátko, nůžky, fix a hadřík na mazací tabulku, pastelky – každý den kontrolujte, jestli jsou ořezané
  4. V lavici : blok, skládací abeceda z umělé hmoty, víčka, mazací tabulka
  5. V kufříku nebo boxu: věci na VV a PČ – u mě ve skříňce
  6. Stavebnice ve skříňce u mě
  7. Dnešní den: Měli jsme ČJ- děti mají úkol- vyprávět vám pohádku O perníkové chaloupce a v Psaní str. 2 – domalovat klubíčka, která rozmotala kočička. Úkoly značíme zakroužkovanou stránkou a písmenkem D. M – povídání v PS / pracovní sešit/, počítání zvířátek, kdo je vedle, za před…rozstříhali jsme tečky a číslice do 5 – nutné dát je do desek na číslice
  8. Děti byly dneska mnohem klidnější. Poučte děti, které mají objednané svačiny,aby si je vyzvedávaly v přízemí. Pokud neví kde, musí mně to připomenout a já jim to ukážu.
  9. Nutné – každý den sledovat web!

Klub čtenářů

Dneska děti dostaly takovou brožurku s nabídkou koupě knih. Pokud nemáte o koupi zájem, brožuru vyhoďte, pokud máte o koupi nějaké knihy zájem,vyplňte objednávkový list /vzadu/ a pouze ten jeden list mně vyplněný přineste.