Exkurze a výlety

Milí rodiče, prosím, abyste mě informovali dostatečně včas před výletem či exkurzí, zda vaše dítě pojede či ne. Vzhledem k tomu, že je doprava dost nákladná je potřeba, aby jely všechny děti, aby se pokryla cena co největším počtem zúčastněných. Přijde mně velice nezdvořilé vůči mně a neohleduplné vůči ostatním rodičům, když mě nikdo neinformuje o tom, že jeho dítě nejede. Tím se samozřejmě navýší cena výletu ostatním dětem. Pokud budu mít informaci včas, nabídnu místo dětem z jiných tříd.