Fotografování

Ve čtvrtek 23. května proběhne během dopoledne tradiční fotografování tříd ke konci školního roku. 
Fotografování jednotlivců a skupinek nebude z časových a organizačních důvodů možné.   

R. Krumlová