Shrnutí tř. schůzky

  1. Poděkování rodičům za dárky do Krabice od bot, půjčování věcí ukrajinským spolužačkám, odvoz plechovek do sběrného dvora.
  2. Mikuláš 50 Kč – strženo ze ŠP
  3. Stromeček – kdo přinese?
  4. V pondělí budou opět adventní snídaně.
  5. Děti si budou dávat dárky, dohlédněte, prosím.
  6. Stále sledujte, abyste neměli deficit ve ŠP.
  7. Děti dostaly odkaz na Scio testy. Mohou si vyzkoušet testy na nečisto.
  8. Ke 30.11. bude stržen poplatek 180 Kč do Spolku rodičů.
  9. Byla to poslední společná třídní schůzka, na jaře budou trojúhelníky.