Stávka

Stávka
Vážení rodiče, přátelé školy.
Naše škola se zapojí do stávky vyhlášené na 27. 11. 2023.
Dovolte nám v několika bodech shrnout nejdůležitější věci, proč do toho jdeme.

 1. Nejde nám o peníze pro nás, učitele. Jde nám o peníze pro naše děti!!!!
 2. Navrhované změny financování škol znamenají méně odučených hodin, nepůjde tedy
  např. dělit třídy. Výdaje státu na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí.
 3. V naší škole jsme zavedli moderní a inovativní metody výuky, dělené hodiny
  (informatika, cizí jazyky), tandemy, kdy jsou v hodině dva učitelé a mohou se více
  věnovat dětem, které potřebují větší podporu. Nechceme, aby se přerušil tento
  pozitivní vývoj ve školství, ke kterému došlo v minulých letech.
  K výše zmíněným věcem nás ministerstvo školství vyzývalo několik posledních let.
  Pokud dojde k navrhovaným změnám, bude to znamenat zásadní odklon od státem
  schválené strategie vzdělávání (Strategie 2030+), bude v ohrožení kvalitní vzdělávání
  našich dětí, jejich příprava na život.
 4. Chceme, aby všichni zaměstnanci ve školách, tedy i kuchařky, školníci a uklízečky,
  dostávali mzdu, za kterou se dá vyžít. Snižování jejich platů považujeme za asociální.
  Stávkový výbor ZŠ Volyně

Vážení rodiče.
Dovolte mi, abych se vyjádřil k vyhlášení stávky 27. 11. 2023 na naší škole.
Tato stávka není o našich platech, pokusím se vám vysvětlit, proč jsme se k ní
rozhodli připojit.
V posledních letech se na naší škole snažíme vyučovat podle moderních zásad,
používat dělené hodiny pro větší efektivitu, hlavně v angličtině a informatice, učit v tandemu,
kde jsou ve třídě dva učitelé. Můžeme se tak více věnovat dětem, přistupovat k nim
individuálně, diferenciovat výuku. Mnozí z vás si jistě řeknou, že tyhle novoty jsou zbytečné,
ostatně ani za mých mladých let nic podobného nebylo.
A právě proto jsem přesvědčen, že podobné změny jsou nutností. Svět se nám mění
před očima a to, co jsme se učili ve škole my, je slabý odvar toho, co musí zvládnout dnešní
děti.
Ještě před několika týdny jsme byli k výše uvedenému vyzýváni ministerstvem
školství i ČŠI. Proto na nás jako šok zapůsobila zpráva, že MŠMT upraví systém financování
(tzv. PHmax) tak, že uvedené postupy budou velmi omezené, dá se to brát i tak, že je to
„trest“ za aktivitu pro školy, které tak začaly pracovat. Je to popření dosud podporovaných a
veřejně propagovaných změn.
Dalším důvodem je chystaná úprava počtu asistentů pedagoga ve škole. Za posledních
7 let jsme se naučili efektivně používat jejich přítomnost v hodinách. V jejich pomoci vidíme
smysl a můžeme se více věnovat dětem, na které bychom neměli potřebný čas.
V neposlední řadě musím zmínit platy našich nepedagogických pracovníků, uklízeček,
školníka. Již tak jsou velmi nízké, podle navrhovaných změn se jim mají ještě snížit.
Věřte, že rozhodování o stávce pro nás bylo velmi složité. Chápeme současnou situaci
státu, obrovský dluh. Podle mého názoru je však důležité začít právě u vzdělávání, bez toho se
nepohneme. Nebereme si děti jako rukojmí, naopak, chceme pro ně do budoucna jen to
nejlepší. Proto jdeme do stávky.
Chápeme, že pro některé rodiče může být problém s hlídáním, proto bude celý den
v provozu školní družina.

Ve Volyni 21. 11. 2023 Martin Punčochář, ředitel školy

Ředitelské volno 27. 11. 2023
Ředitel Základní školy Volyně, příspěvková organizace, vyhlašuje 27. 11. 2023 ředitelské volno
(podle § 24 odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb.).
Zdůvodnění: stávka zaměstnanců školy, ani omezenou výuku není možné zajistit, vyhlášeno
podle instrukcí MŠMT o stávce
Pro všechny žáky bude v provozu školní družina od 6:15 do 16:00 hod. Žádáme rodiče,
aby jejich děti přinesly lístek, do kdy v družině budou, a přišly nejpozději do 8:00 hod.,
aby mohl být zahájen společný program.
Školní obědy budou pro žáky po dobu ředitelského volna hromadně odhlášeny. Ti, kteří
půjdou do družiny, si je mohou sami individuálně přihlásit ve školní jídelně.


Ve Volyni 21. 11. 2023 Mgr. Martin Punčochář, ředitel školy