Pozvánka

POZVÁNKA

Vážení rodiče.

Zveme Vás na setkání s Josefem Hruškou z organizace DO SVĚTA z.s., vedoucím lektorem programů selektivní prevence.

Téma: „RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL“

Kdy: čtvrtek 30. 11. 2023 od 15:30

Kde: hlavní budova školy

Setkání nabízí neformální prostor, ve kterém lektor představí současné trendy v oblasti rizikového chování dětí a mládeže tak, jak je vnímá v rámci preventivních programů na základních školách.

Martin Punčochář