Co se děje ve škole…

Co se dělo ve škole a jak bude probíhat výuka v září

 Vážení rodiče, milí žáci.

Začíná nám nový školní rok, na začátku to ale bude v hlavní budově školy vypadat trošku jinak, než jsme zvyklí. Obrázky na našem webu z prázdnin vypovídají za vše.

Do poslední chvíle jsme věřili, že se stihne udělat rekonstrukce elektroinstalace a rozvod internetu tak, abychom mohli začít již 4. září. Jde nám ale kromě našeho hlavního vzdělávacího úkolu i o bezpečnost dětí, proto jsme se rozhodli na 3 dny vyhlásit ředitelské volno. Firma vynaložila v posledních 14 dnech opravdu nemalé úsilí, za což jí patří velký dík. V pátek 1. 9. odpoledne zbývalo dodělat v 1. patře již pouze málo, v přízemí rekonstrukce stále pokračuje. Vyšší patra byla stavebně hotová již dříve, uklízečky tak mohly již během prázdnin začít s úklidem. Poté nastoupili v době svého volna učitelé a společnými silami jsme nastěhovali zpátky do tříd a kabinetů všechen nábytek, lavice, židle, …

Bohužel nešlo připravit 1. patro, které nutně potřebujeme pro spuštění výuky, jiné vyhovující náhradní prostory pro výuku se nám nepodařilo ve Volyni najít. Stavebně bylo 1. patro víceméně hotové, ale je potřeba vymalovat poslední třídu a dodělat chodbu. Uklízečky již během týdne pracovaly tam, kde to šlo, zbytek dodělávaly ochotně během víkendu, abychom mohli v pondělí nanést do posledních tříd, kabinetů, kanceláře a ředitelny nábytek a připravit vše k výuce.

Neustále se potýkáme se všudypřítomným stavebním prachem. Přestože jsou hotové třídy ve vyšších patrech zavřené, při jejich přípravě na nový školní rok tam nějaký prach vždy vnikne, a je nutné ho neustále stírat. Finální úklid nás s pomocí všech zaměstnanců čeká během ředitelského volna.

Jak tedy bude začátek školního roku od 7. září v hlavní budově vypadat? V provozu budou pro výuku pouze horní 3 patra, v přízemí se bude stále pracovat a bude nepřístupné. Třídy z přízemí se provizorně přesunou do odborných učeben v 1. až 3. patře. Vchod i východ bude zahradou (směr od tvrze) bočním vchodem u tělocvičny. Dvůr školy směrem od dětského domova bude také nepřístupný. Uzavřené budou dočasně i šatny, provizorně bude možné se přezout a odložit si oděvy ve třídách, přezouvání nebude povinné. Zatím bude mimo provoz i tělocvična, a proto výuka tělesné výchovy bude probíhat za každého počasí venku, je nutné počítat s „mokrou“ variantou a mít vhodné boty a pláštěnku. Doufejme, že nám bude počasí přát.

Na závěr chci poděkovat za maximální ochotu všem zaměstnancům školy. Uklízečkám za operativní úklid, učitelkám a učitelům za obrovskou ochotu obětovat několik dní prázdnin škole, správním zaměstnancům a panu školníkovi za akční jednání podle okamžitých potřeb. Velké díky patří i rodičům, kteří nabídli pomoc, nakonec jí nebylo třeba, protože větší počet lidí by práce neurychlil a mohly by vznikat i nebezpečné situace.

Držte nám palce, abychom vše během září vydrželi. Rekonstrukce je naplánována do jeho konce, pak se rozjede výuka nejenom tak, jak ji známe, ale budeme moci využít nové možnosti, které nám rekonstrukce elektřiny a konektivity k internetu umožní.

Přeji všem dětem i zaměstnancům školy šťastné vykročení do nového školního roku.

 Martin Punčochář, 3. 9. 2023