Shrnutí třídní schůzky

 1. Pokud si rodiče myslí. že jeho dítě stresuji, musí mně říct čím. Se stresem z písemek a diktátů se musí děti vyrovnat, jsou už v 5. třídě.
 2. Třídní důvěrní stále zůstává pan Český, můžete s ním řešit připomínky jakéhokoliv druhu týkající se třídy.
 3. Školská rada: Rodiče – Matějková, Jiroušková, Český, MÚ – Sovová, Myslivcová, Valhoda, ZŠ – Krumlová, Přibáňová, Kunešová
 4. Budeme jezdit bruslit – později upřesním
 5. Prosím, abyste častěji kontrolovali stav vašeho konta ve školní pokladně.
 6. Plánované akce – planetárium ČB, divadlo Praha, Makov záchranná stanice,beseda s pilotem dopravního letadla, beseda se záchranářem, návštěva dopravního hřiště, „dělání“ s rodiči a dětmi,přespávačka Hallowen,
 7. V polovině října bude sběr papíru – 75% z výtěžku dostane třída, zbytek škola
 8. Omezit „mamataxi“
 9. Omluvenky pouze přes Bakaláře
 10. Máte možnost podívat se do hodiny, pokud se předem ohlásíte.
 11. Zvířátko do třídy – domluví se děti, starat se budou děti.
 12. Na jaře uděláme třídní schůzku jinou formou tzv. trojúhelníky – učitelka, rodič, dítě.
 13. Možnost jít od šesté třídy na gymnázium.
 14. Ve škole působí 2 dny školní psycholožka – možnost domluvit si návštěvu
 15. 19.10. akce ve škole – Trilopark – beseda
 16. Děti si domluvily, že budou sbírat plechovky od nápojů – výtěžek si budou šetřit na výlet
 17. Od roku 2024 ruším webové stránky, komunikovat budeme pouze přes Bakaláře.
 18. 5.10. jedeme do Makova, odjezd v 8 hodin, příjezd cca ve 13 hodin. Pití, svačina, pláštěnka, peníze, kartu pojištěnce. Možnost opečení buřtíků.
 19. Na konci školního roku by děti měly odevzdat ročníkovou práci. Bližší informace dám časem na web.