Informace z vedení školy

Vážení rodiče.

Na konci května loňského roku jsem vás požádal o názor na zákaz konzumace energetických nápojů dětmi ve škole.

Děkuji vám za vaše připomínky a názory, neozval se nikdo, kdo by měl s tímto zákazem problém. Zakomponovali jsme ho tedy do školního řádu, budeme postupovat tak, jak jsem vám již psal.

1. Pokud u nějakého dítěte najdeme energetický nápoj, bude mu zabaven a rodič si ho bude moci vyzvednout ve  škole.

2. Načatý nápoj bude z hygienických důvodů bez náhrady zlikvidován.

Martin Punčochář, ředitel školy