Shrnutí prvního týdne ve škole

Tak máme první týden školy za sebou. Opakovali jsme násobilku, sčítání a odčítání v matematice. Dotkli jsme se i slovních úloh. Musím říci, že jsem byla kladně překvapená. Děti násobilku většinou umí. V pondělí vám přinesou sešit z prověrek, kde uvidíte sami jak na tom jsou. Ještě příští týden nebudu známkovat. Trochu horší to bylo v češtině. Problémy nám dělaly slovní druhy. Vyjmenovaná slova byla kupodivu zvládnutá bez potíží. Co mě překvapilo, některé děti se „praly“ se spodobou znělosti. Což je učivo 2. třídy. Dokonce se stalo, že se jeden žáček neuměl podepsat. 🙂 🙂

Do třídy nám přibyla dvě ukrajinská děvčata. Obě děvčata jsou mírné povahy, chovají se zdvořile a snaží se. Děti se k nim chovají moc pěkně, pomáhají jim. Ve třídě si některé děti založily skupinu na sociální síti, domluvili jsme se všichni, jak se na sociálních sítích chovat. Přesto vás prosím, abyste měli své děti i na těchto sítích pod kontrolou.

Co se týče úkolů pro nemocné, budu dávat na web úkoly vždy jednou týdně a to v pátek. Děti jsou velké a mají mezi sebou vytvořené pevné vazby. Bude pouze ku prospěchu dětí, aby si úkoly zjištovaly samy od kamaráda.

Český jazyk PS do str. 4 cv. 7,8

Matematika PS do str. 7

Vlastivěda – opsat poznámky

Čtení – Čítanka do str. 6