Školní pokladna

Prosím, abyste si zkontrolovali stav konta ve školní pokladně. Značná část dětí má velmi nízký stav svého konta, někteří se dokonce pohybují v červených číslech.