Informace

1.14.9. v 15.30 ve třídě 4.B se koná třídní schůzka.

2. Děti dostaly tiskopisy s informacemi o lyžařském výcviku a kroužcích na naší škole. Prosím, aby děti přinesly v pondělí tiskopisy vyplněné. Děkuji.

3. Opět bude možnost pravidelného doučování. Opět bude v úterý ráno. Promyslete, kdo by měl o doučování zájem.

4. Možnost přihlásit se na kroužek Tvůrčí dílna.