Referáty z prvouky

Děti mohou na prvouku udělat referát o zvířatech, rostlinách, v podstatě o čemkoliv zajímavém. Pokud referát dělají, měly by ho říkat zpaměti, občas nahlédnout mohou do myšlenkové mapy nebo do nějakých poznámek. Referát by měl být přehledný, srozumitelný a výstižný. Měly by rozumět všemu, co říkají. Takový referát ocením. Rozhodně by neměly opsat kus z nějaké encyklopedie a ve třídě to přečíst. Někdy ještě s obtížemi.