Úkoly pro chybějící 12.5.

Český jazyk

PS str. 34

PSVS str. 22,23

Pravopisné cvičení na VS

Matematika

Opsat a naučit zpaměti převody jednotek délky

PS str. 48

Prověrka na násobilku do 1000 /např. 70×8/…