Úkoly pro chybějící 11.5.

Český jazyk

PS str.34 cv.1

pravopisné cvičení

opsat ve školním sešitě poznámky a naučit

Matematika

PS str.47

Čtení

Čítanka str.149

Prvouka

Uč. do str. 59 přečíst

PS str. 50