Informace – školní pokladna, absence

  1. Prosím, abyste se podívali do školní pokladny. Minimálně 10 dětí tam má málo peněz. Je třeba tam mít minimálně 1500 Kč. Příští týden budeme platit výlet, fotky, učebnice do 4. třídy…Pokud tam někdo nebude mít dostatečné množství peněz, nebude moct jet na výlet. Samozřejmě, pokud nepojedou nějaké děti na výlet, zvýší se cena výletu pro každé zúčastněné dítě. Buďte, prosím, ohleduplní.
  2. Zkontrolujte si také absenci v Bakalářích. Pokud se v některém předmětu pohybujete v červených číslech, znamená to, že máte absenci v předmětu vyšší než 30% a dítě by mělo udělat rozdílové zkoušky z daného předmětu.