Informace od ředitele školy

Vážení rodiče.

Obracím se k vám se žádostí o váš názor na zákaz energetických nápojů v naší škole. Určitě jste zachytili zprávy o jejich škodlivosti pro děti a úmyslu zákonodárců povolit prodej těchto nápojů až od 18 let.

Rádi bychom tento zákaz zakomponovali do školního řádu za těchto podmínek.

1. Pokud u nějakého dítěte najdeme energetický nápoj, bude mu zabaven a rodič bude přes Bakaláře informován o možnosti jeho vyzvednutí v kanceláři školy.

2. Načatý nápoj bude z hygienických důvodů bez náhrady zlikvidován.

Pokud někdo s tímto záměrem nesouhlasíte, dejte mi to prosím vědět nejdéle do 1. 6. 2022.

Děkuji.

Martin Punčochář, ředitel školy