Úkoly pro chybějící 26.5.

Český jazyk

PS str.´39 cv. 1

opsat poznámky ze školního sešitu

PSVS str. 25 cv. 2

pravopisné cvičení

Matematika

PS str. 58

MM str. 22