Úkoly pro chybějící 29.4.

Český jazyk

PS str. 29

PSVS str. 20 cv. d,e,f

Matematika

PS str. 39

MM str. 19 cv. a,b,c,d

Stále procvičovat násobilku – rychle a správně. Naučit se zpaměti násobit i násobky 10,20,30,40,…