Úkoly pro chybějící 2.5.

Český jazyk

PS str. 30 cv. 1

pravopisné cvičení

Matematika

PS str.40

MM str.19

Čtení

Čítanka str.140,141

Prvouka

PS do str. 44

Napsat poznámky od kamaráda