Úkoly pro chybějící 10.3.

Český jazyk

Diktát

PS str. 16 cv. 2

stále se vracet ke psaní pravopisu ve VS

určovat rod, číslo, pád u podstatných jmen

Matematika

PS str. 10

procvičovat stále násobilku, zrychlovat tempo