Úkoly pro chybějící 10.3.

Český jazyk

PS str. 16

Stále procvičovat VS, slovní druhy, podstatná jména – rod, číslo, pád

Matematika

PS str. 11

Prvouka

PS str. 37,38