Úkoly pro chybějící 8.3.

Český jazyk

PS str. 16 cv. 1 – u podstatných jmen urči pády

Pravopisné cv. na VS

Matematika

PS str. 9

násobilku rychle a správně

Čtení

Čítanka str. 104-107