Úkoly pro chybějící 7.3.

Český jazyk

PS str. 16 cv. 1

Procvičovat určování rodu, čísla a pádu u podstatných jmen

Pravopisné cvičení

Matematika

PS str. 8

MM str.10

Čtení

Čítanka str. 104 – 107

Prvouka

Poznámky od kamaráda opsat