Úkoly pro chybějící

Český jazyk

PS str. 8 cv. 1,2

Opsat zájmena do šk. sešitu

Pravopisné cv. na VS po B

Matematika

PS str. 52

MM str. 8

Čtení

Čítanka str. 97, 98,99

Prvouka

Opsat poznámky